top of page

Que hacemos

Como biblioteca pública, Turner Free Library sirve a la ciudad de Randolph al brindar acceso gratuito a información en forma de libros, audiolibros, películas y otros materiales, además de ofrecer computadoras públicas y una red wi-fi abierta para que cualquiera pueda obtener en línea. Estamos abiertos a todos, sin importar la edad, el nivel de ingresos, la raza, el origen étnico, la capacidad física o el estado de ciudadanía y no hay ningún cargo para convertirse en titular de la tarjeta de la Biblioteca Turner Free. ¡Ven a visitarnos!

Haga clic aquí para obtener más información sobre cómo obtener una tarjeta de biblioteca.

Ki sa Nou Fè

Antanke yon bibliyotèk piblik, Turner Free Library a sèvi moun Vil Randolph yo lè l bay aksè gratis ak enfòmasyon nan fòma liv, liv odyo, fim, baz done travay / rechèch, ak lòt kalite materyèl, ak lè l ofrièk òzodinat wifi ki ouvè pou nenpòt moun ka konekte ak entènèt la. Epitou, w ap jwenn pwogram ki gratis pou moun tout laj, soti nan lekti istwa ak pwogram atizana, pou rive nan kou enfòmatik ak anpil lòt ankò. Nou ouvè pou tout moun, kèlkeswa laj yo, nivo revni yo, ras yo, gwoup etnik yo, kapasite fizik yo, oubyen stati yo antanke sitwayen, epi pa gen frè w ap peye pou w jwenn yon kat manm Turner Free Library a. Vin vizite nou!

Chúng tôi làm gì

Là một thư viện công cộng, Turner Free Library phục vụ Thị trấn Randolph, cho phép truy cập thông tin miễn phí dưới dạng sách, sách nói, phim, cơ sở dữ liệu việc làm / nghià n ku cácu cácu cấp máy tính công cộng và mạng wi-fi mở để mọi người có thể trực tuyến. Bạn cũng sẽ tìm thấy các chương trình miễn phí cho mọi lứa tuổi, từ thời gian kể truyện đến chương trình thủ công đến lớp học máy tính và nhiều chương trình khác. Chúng tôi mở cửa cho tất cả mọi người, bất kể tuổi tác, mức thu nhập, chủng tộc, dân tộc, khả năng thể chất hoặc tình trạng công dân và khöng t Free Library. ¡Hãy đến với chúng tôi!

Lo que hacemos

Como biblioteca pública, Turner Free Library sirve a la ciudad de Randolph al brindar acceso gratuito a información en forma de libros, audiolibros, películas, bases de datos de trabajo / investigación y otros materiales, además de ofrecer computadoras públicas y una red de conexión wi -fi abierta para que cualquiera pueda conectarse. También encontrará programas gratuitos para todas las edades, desde cuentos hasta programas de manualidades, clases de computación y muchos otros. Estamos abiertos a todos, sin importar la edad, el nivel de ingresos, la raza, el origen étnico, la capacidad física o el estado de ciudadanía y no hay ningún cargo para convertirse en titular de la tarjeta de la Biblioteca Turner Free. ¡Ven a visitarnos!

Interior picture of the Turner Free Library in Randolph, Massachusetts, showing the bookshelves on the lirbary's main floor

Interior de la biblioteca libre de Turner

Nuestra declaración de misión

La misión de Turner Free Library en Randolph es atender las necesidades informativas, educativas, culturales y recreativas de todos los miembros de la diversa comunidad de Randolph al brindar acceso a personal profesional, tecnología de punta, materiales, programas y servicios de calidad. . La biblioteca busca fomentar la lectura y el uso de la tecnología para el aprendizaje permanente y el enriquecimiento de la vida en la comunidad.

Deklarasyon sou Misyon Nou


Biblioteca gratuita de Se misyon Turner ki nan Randolph la pou l ede konble bezwen tout moun ki nan kominote Randolph la genyen yo nan domèn enfòmasyon, edikasyon, kilti, ak rekreyasyon, lè l bay yo aksè ak pèsonèl ki pynofyeesolo, bonji kalite, pwogram, ak sèvis.
Bibliyotèk la fè efò pou l ankouraje moun fè lekti e itilize teknoloji pou yo ka aprann e anrichi lavi yo nan kominote a pandan tout lavi yo.

Misión


La misión de Turner Free Library en Randolph es atender las necesidades informativas, educativas, culturales y recreativas de todos los miembros de la diversa comunidad de Randolph al brindar acceso a personal profesional, tecnología de punta, materiales, programas y servicios de calidad. Labiblioteca busca fomentar la lectura y el uso de la tecnología para el aprendizaje permanente y el enriquecimiento de la vida en la comunidad.

Thông điệp sứ mệnh


Sứ mệnh của Turner Free Library ở Randolph là phục vụ nhu cầu thông tin, giáo dục, văn hóa và giải trí của tất thành viên trong cộng đồng Randolph đa dạng, bằng cách tiếp cận đời ngũ nhân viên chuyên nghiệp, công nghệ tiên tiến, tài liệu, chương trình và dịch vụ chất lượng. Thư viện tìm kiễm, khuyến khích đọc sách và sử dụng công nghệ để học tập suốt đời và làm phong phú thêm cuộc sống trong cộng đồng.

Nuestra declaración de visión

La visión de Turner Free Library en Randolph es proporcionar un espacio seguro, accesible, inclusivo y equitativo tanto dentro de las paredes de la biblioteca como digitalmente para los diversos residentes de Randolph.

Deklarasyon sou Plan Nou

Se plan Turner Free Library ki nan Randolph la pou l kreye yon espas ki an sekirite, ki aksesib, ki
aksepte tout kalite moun, e ki san patipri, ni anndan bibliyotèk la, ni yon fason dijital, pou tout abitan Randolph yo.

Visión

 

La visión de Turner Free Library en Randolph es proporcionar un espacio seguro, accesible, inclusivo y equitativo tanto dentro de las paredes de la biblioteca como digitalmente para los diversos residentes de Randolph

Thông điệp tầm nhìn

 

Tầm nhìn của Turner Free Library ở Randolph là cung cấp không gian an toàn, dễ tiếp cận, hòa nhập và cộng bằng cả bên trong các bức tường của thư viện và môi trường số hóa nhiều cư dân đa dạng của Randolph.

Nuestra historia

Turner Free Library fue fundada a través de una generosa donación de la familia Turner en 1874. Randolph fue una de las primeras ciudades de Massachusetts en tener una biblioteca pública. La estructura original era un edificio de granito digno ubicado en el corazón de Randolph en Crawford Square. Un incendio se apoderó de este majestuoso edificio el 6 de diciembre de 1962. El edificio y su contenido fueron completamente demolidos. En un acto asombroso y desinteresado de devoción al servicio de la biblioteca pública, el negocio se reanudó ese mismo día con seis libros en un espacio prestado por la Iglesia Congregacional de al lado. La "nueva" biblioteca se abrió mientras los bomberos continuaban apagando el fuego. Durante un tiempo, la biblioteca operó desde una camioneta con un letrero en la parte superior que decía “Biblioteca libre de Turner” y fue conducida por la ciudad por voluntarios. La biblioteca fue reconstruida en el terreno original donado por los Turner y se inauguró el 6 de septiembre de 1966. El servicio al público se consideró tan importante que abrió antes de que se entregaran los muebles.

En la actualidad, Turner Free Library es miembro de Old Colony Library Network , una cooperativa de 28 bibliotecas que comparten materiales y servicios. Ofrecemos una amplia gama de eventos gratuitos para niños, adolescentes, adultos y personas mayores que están abiertos a todos. En Turner Free Library, encontrará alrededor de 67,000 libros, películas, audiolibros, videojuegos y tecnología que puede llevar a casa .

What We Do
Our Mission
Our Vision
Our History
bottom of page